Hebrew University Logo

מעבדה בתפיסה אקוסטית באינטרנט PAPI

Switch to English


חזור 

אתר זה הוא מעבדה וירטואלית בתפיסה אקוסטית. באתר תוכלו לבצע מבחנים שימדדו את יכולות התפיסה השמיעתית שלכם בתנאים שונים. תוכלו למדוד את הביצועים שלכם לאורך זמן, ואף לשפר אותם בעזרת מעט תרגול. בנוסף, כאשר אתם מבצעים מבחנים באתר, הנתונים נשמרים ומשמשים למחקר אקדמי בתחום התפיסה.

הניסוי נבנה לפי פרוטוקול ניסוי מקובל בתחום התפיסה, ומעבדות רבות בעולם משתמשות בו כדי לבחון את דיוק התפיסה של נבדקים. בכל צעד מושמעים שני צלילים, והנבדק מתבקש לזהות מי מבין שניהם היה גבוה יותר. ההפרש בין הצלילים מתאים את עצמו לרמת הביצוע של הנבדק. כלומר, כאשר הנבדק צודק, הניסוי הולך ונעשה קשה יותר, וכאשר הנבדק טועה, הניסוי נעשה קל יותר. באופן זה, בסוף הניסוי רמת הקושי אליה הגיע הנבדק משקפת את יכולת ההבחנה שלו בתנאי המסוים בו בוצע הניסוי. התנאים השונים בהם מבוצע הניסוי משפיעים על יכולת ההבחנה ועל הביצועים המושגים. למשל, בתנאי הקשה ביותר, בו בכל צעד מושמעים צלילים בתחום אחר על הסקלה המוזיקלית, הביצועים של רוב האנשים פחות טובים מאשר בתנאי בו אחד הצלילים הוא תמיד אותו צליל. הסיבה לכך היא שגם אם הנבדק אינו מודע בכלל להבדל בין הצלילים, משהו ב"מערכת" שלו מסוגל לנצל את המידע הזה, ולשפר את דיוק ההבחנה
אתר זה הוא למעשה חלק וירטואלי מהמעבדה של פרופ' מרב אחישר. ניתן למצוא חומר נוסף באתר המעבדה.
מעט על האתר: האתר נבנה על ידי עפרי רביב, העיצוב הגרפי מבוסס על תבנית שניתן למצוא ב Open Web Design. הצלמיות (איקונים) נתרמו על ידי Psychopulse מ-Deviant Art.
וקצת טכני - האתר בנוי ב ASP.NET והקוד מאחוריו בשפה #C. הניסוי עצמו ב Flash.
 

כל הזכויות שמורות
עודכן לאחרונה ב- 3 ביוני, 2010